Hei. Har du tips til hvordan lage gode mål/nyttårsforsetter? Hilsen Elisabeth

Desember er en super tid for å sette seg mål. Finn fram penn og papir og gjør følgende:

  1. Lag en liste over alle drømmene/målene dine (både kortsiktige og langsiktige). La fantasien leke fritt, og tenk at alt er mulig. Hva gir deg glede, energi og en indre motivasjon?
  1. Velg ut de viktigste målene for deg, og for hvert av dem skriv ned hvorfor du ønsker å nå dette målet. Du blir mer motivert for å nå målet når du vet hvilken effekt det vil ha på livet ditt.
  2. Gjør målene dine til SMARTe mål (se beskrivelse under).
  3. Lag en handlingsplan. Denne kan inneholde informasjon om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det, hvordan du skal gjøre det og hvilke ressurser du trenger (som tid, utstyr, penger og hjelp).
  4. Visualiser målene dine. Se for deg at du oppnår dem, og gjør det så levende som mulig. Hvor er du? Hvem er du sammen? Hva gjør du? Kjenn hvordan det føles.

SMARTe mål
Du kan kvalitetssikre målene dine ved å bruke SMART-modellen. Sørg for at hvert mål er:

Spesifikt
Formuler målet så presist og detaljert som mulig.

Målbart
Målet kan for eksempel måles i tid, vekt, antall eller andre målbare enheter.

Attraktivt
Det er viktig at målet er attraktivt og viktig for deg, ellers er sjansen stor for å mislykkes. Pass på at målet ikke er skapt ut fra andres forventninger til deg.

Realistisk
Er målet realistisk i forhold til den tid og energi du vil legge i det? Sørg for at du setter mål som er mulig å oppnå.

Tidsbestemt
Bestem deg for når målet skal være nådd.
Formuler målet ditt positivt, slik at du har fokus på det du ønsker å oppnå og ikke på det du ikke vil ha. Husk å nyte reisen underveis, og å feire målene dine når de oppnås. Lykke til og kos deg med målene dine!

Hilsen Bente Kristenen
Coach og instruktør i Mindfulness