Monica Tefke er samarbeidspartner og arrangerer blant annet yoga- og mindfulness reiser sammen Bente Kristensen. Les mer om Monica her.

I januar arrangerer Monica og Bente tur til Cuba. Les mer her.