Hva er NLP?

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer og står for Nevro Lingvistisk Programmering:

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Faget ble utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet, med utspring i studier av mennesker med unike resultater innenfor sine fagfelt. Funnene dannet grunnlag for en rekke teknikker og modeller, som er en slags «oppskrift» til samme resultat.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP lærer du hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv og andre. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan for eksempel være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

NLP er en grunnleggende kompetanse for alle som jobber med mennesker. Metodikken hjelper oss til å skape personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker og trenger på veien.

Hva du kan oppnå med hjelp av NLP:

Kontroll og innsikt i egen adferd
Utvidet evne til selvledelse
Gode kommunikasjonsferdigheter
Evnen til å skape tillit
Verktøy til å gjøre varig endring av frykt, stress og vonde følelser for deg selv og andre
Verktøy til å hente fram de beste ressursene i deg selv og andre
Varig utvikling og vekst på alle områder
Evnen til å sette deg målene du drømmer om – og nå dem
Grunnleggende holdning av glede, muligheter og kraft

Kilde: www.metaresource.no